نام پودمان

حذفیات

اصول آشپزی ، شیرینی پزی و پذیرایی از میهمان

از صفحه ۲۰ ) ۷-۱ اصول صحیح پخت به منظور حفظ ارزش مواد غذایی ( تا آخر صفحه ۲۵ .

 

صفحه ۴۵ میتلف - صفحه ۴۷ (اصول تهیه ماست و پنیر ) - صفحه ۴۸ دلمه برگ مو - اصول تهیه ی نان لواش خانگی تا صفحه ۵۰ .

کاربرد و نگه داری لوازم خانگی

واحد کار اول- دوم - سوم - چهارم

پرورش گل و گیاه در منزل

واحد کار دوازدهم : از صفحه ۸۰ تا سر گل بنفشه { گل بنفشه تدریس شود .} - از صفحه ۸۳ تا ۸۷ { گیاه سرو برای تدریس هست .} - از صفحه ۸۸ {از گل یاس زرد } تا ۸۹ تا سر گل رز { گل رز تدریس شود .}

واحد کار سیزدهم : از صفحه ۹۳ تا ۹۴ تا سر پوتوس { پوتوس و دیفن باخیا تدریس شود .}

از صفحه ۹۶ تا ۹۸ { یوکا برای تدریس هست .} - از صفحه ۹۹ تا ۱۰۱ { فیکوس الاستیکا برای تدریس هست .} - از صفحه ۱۰۲ تا آخر .

+ نوشته شده در  بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸ساعت 9:26  توسط  (ل-ب )هنرآموز رشته مدیریت خانواده  |